J. L. Gérôme/Wikipedia

Circus Maximus herrijst in Rome

De grootste arena van het Romeinse Rijk, die 280 jaar geschiedenis herbergt, is gerestaureerd en weer geopend voor het publiek.

Het Circus Maximus was de grootste en belangrijkste arena van het Romeinse Rijk. 500 jaar lang hielden de Romeinen hier halsbrekende paardenrennen, voerden ze openbare terechtstellingen uit en vierden ze de grote triomfen van het rijk.

In de 6e eeuw verdween al deze bedrijvigheid echter, en de laatste decennia bestond de arena uit weinig meer dan een stelletje ruïnes op een modderveld in Rome.

Maar nu is het Circus Maximus uit de ruïnes herrezen.

Zeven jaar restauratie

Zeven jaar lang heeft een team archeologen keihard gewerkt om het Circus Maximus in ere te herstellen.

Daarbij kwamen allerlei voorwerpen tevoorschijn, zoals de resten van een triomfboog voor keizer Titus naar aanleiding van diens verovering van Jeruzalem in 70 n.Chr.

Alle vondsten zijn verwerkt in het herrezen Circus Maximus, dat in zijn hoogtijdagen plaats bood aan een paar honderdduizend mensen van alle rangen en standen.

Video

2800 jaar geschiedenis

Toen het Circus Maximus in onbruik raakte, werd alle marmer eruit geroofd, en in de middeleeuwen werden er groenten verbouwd en stonden er watermolens.

In de 19e eeuw was de arena een industriegebied, en Mussolini hield er fascistische parades.

‘Zo bezien vertegenwoordigt een van de belangrijkste monumenten van de oudheid 2800 jaar geschiedenis – van de tijd van Romulus tot de onze,’ aldus Claudio Parisi Presicce van de Italiaanse autoriteit die zich met cultureel erfgoed bezighoudt.

Het Circus Maximus is tot 11 december elke dag open, daarna alleen in het weekend.