6000 schoenen vertellen meer over Romeinse soldaten

In een Romeins fort in Noord-Engeland hebben archeologen duizenden schoenen opgegraven. Analyses van de schoenen geven verrassende nieuwe informatie over het leven in de Romeinse forten.

Romeinse soldaten namen hun gezin mee

De Romeinse troepen die in het fort Vindeolanda even ten zuiden van de Muur van Hadrianus waren gestationeerd, hadden niet alleen hun wapens bij zich – ook hun gezinnen waren mee. Dat blijkt uit analyses van meer dan 6000 leren schoenen die in het fort zijn opgegraven.

Fort wemelde van de vrouwen

Vanaf de bouw in 85 n.Chr. huisvestte Vindolanda 300 jaar lang Romeinse hulptroepen, die de grens met het huidige Schotland bewaakten. Jarenlang dachten de onderzoekers dat de Romeinse forten een mannenwereld waren. Maar nu archeologen de grootte van de schoenen hebben onderzocht, blijkt dat wel 41 procent ervan aan vrouwen heeft toebehoord. En er zijn ook kinderschoenen gevonden.

Soldaten mochten niet trouwen

Dat is een bijzondere constatering in het licht van de strenge eisen die de Romeinen aan de soldaten stelden. De soldaten mochten namelijk pas trouwen als hun 25-jarige diensttijd voorbij was. Maar blijkbaar tilden de soldaten en hun officieren niet zo zwaar aan die regel. Het kan ook hebben meegespeeld dat de troepen in Vindolanda geen Romeinen waren. Romeinse hulptroepen werden namelijk gerecruteerd onder volkeren zonder Romeins burgerschap en namen het mogelijk niet zo nauw met regels die waren gemaakt in Rome, duizenden kilometers ver weg.

Anaerobe bodem bewaarde alles

De vele leren schoenen zijn bewaard gebleven doordat de bodem rond Vindolanda vochtig en extreem zuurstofarm is. Naast schoenen zijn er ook honderden schrijftabletten gevonden met officiële en persoonlijke boodschappen aan de soldaten.

Lees meer over de huursoldaten van het Romeinse Rijk in Historia 5/2015.

Bekijk ook ...