2000 jaar oud anker van piratenjager gevonden

Het anker, dat waarschijnlijk bij een koopvaardijschip hoorde, is een van de weinige ankers van voor de Vikingtijd. Onderzoek moet nu uitwijzen of het anker bij de Romeinse vloot van piratenjagers hoorde

Maritiem archeologen en ingenieurs van Scottish Power hebben 40 kilometer voor de kust van Suffolk een oud Romeins anker omhooggetakeld.

Het anker, waarschijnlijk afkomstig van een koopvaardijschip uit de Romeinse vloot, is meer dan twee meter lang en weegt ongeveer 100 kilo.

‘We denken dat dit misschien wel het oudste en een van de grootste [ankers] is’, vertelt Brandon Mason van Maritime Archaeology Ltd, die hielp bij de berging van het anker.

‘Alles wijst erop dat dit een bijna 2000 jaar oud Romeins anker is. Dat maakt het een bijzonder zeldzaam stukje geschiedenis’, voegt hij eraan toe.

‘We kennen slechts drie ankers van voor de Vikingtijd in Noord-Europese wateren buiten het Middellandse Zeegebied – en slechts twee zijn daadwerkelijk bewaard gebleven.’

Het 100 kilo zware Romeinse anker werd van 40 meter diepte met een kraan uit het water getakeld.

© Scottish Power

Kan van piratenjager zijn geweest

Het anker hoorde waarschijnlijk bij een schip dat de Romeinse provincie Britannia moest verdedigen tegen Frankische en Saksische piraten en plunderaars uit het huidige Duitsland, Nederland en Denemarken.

Het anker werd al in 2018 ontdekt tijdens metingen op de zeebodem in aanloop naar de bouw van een offshore windmolenpark. Sindsdien hebben maritiem archeologen en de arbeiders die de windturbines gaan bouwen het anker goed in de gaten gehouden om te zorgen dat het niet beschadigd werd.

Nu wordt de herkomst van het anker nader onderzocht, en in 2025 zal het tentoongesteld worden.