Shutterstock
Indiaan

Waar komen de indianen vandaan?

Een uitgebreid DNA-onderzoek werpt licht op het mysterie waar de Amerikaanse indianen oorspronkelijk vandaan kwamen. In ruim 100.000 DNA-monsters is gezocht naar aanwijzingen die teruggaan tot de ijstijd.

Wetenschappers hebben lang gedacht dat Noord-Amerikaanse indianen afstamden van Siberische mensen die over de Beringstraat naar Noord-Amerika migreerden.

Maar een belangrijke nieuwe studie van de Chinese Academie van Wetenschappen verwijst die theorie naar het rijk der fabelen.

Volgens de onderzoekers kwamen de migranten uit Noord-China.

Als onderdeel van de studie analyseerde het onderzoeksteam 100.000 hedendaagse en 15.000 oudere DNA-monsters. De onderzoekers zochten naar zogeheten mitochondriaal DNA, dat van de moeder wordt geërfd.

Met behulp van genetische analyses identificeerde het team een specifieke DNA-lijn genaamd D4h, die voorkomt van China tot Amerika.

De zeldzame lijn is vastgesteld bij 216 levende en 39 overleden mensen en verplaatste zich tijdens twee migratiegolven van Azië naar Amerika.

De eerste was van 26.000 tot 19.500 jaar geleden, toen de laatste ijstijd op zijn koudst was en Noord-China grotendeels ijs was. De volgende migratieperiode vond plaats rond 19.000 tot 11.500 jaar geleden, toen door stijgende bevolkingsaantallen mogelijk meer mensen uit China weggingen.

Indiaan

De stamboom van de Amerikaanse indianen is te herleiden naar China, blijkt uit een studie.

© Shutterstock

De Chinezen staken de zee over

De studie suggereert ook dat de indiaanse voorouders niet via de Beringstraat reisden, zoals eerder gedacht, maar vanuit China noordwaarts langs de kust van de Grote Oceaan migreerden.

Uiteindelijk staken ze via het noordelijkste deel van de oceaan over naar Noord-Amerika, ver onder de Beringstraat.

Volgens de Chinese onderzoekers toont hun studie aan dat de genetische band van indianen met Azië ‘gecompliceerder is dan eerder gesuggereerd’.

‘We zijn nu van plan om meer Euraziatische DNA-lijnen te verzamelen en te bestuderen om een completer beeld te krijgen van de Amerikaanse voorouders,’ zegt DNA-onderzoeker Qing-Peng Kong, een van de onderzoekers.

Legendarische indiaanse stamhoofden

Toen Europeanen steeds meer van Noord-Amerika begonnen te koloniseren, kwamen ze inheemse indianen tegen die hun land wilden verdedigen. Zij werden geleid door onverschrokken stamhoofden.

Sitting Bull
© Public Domain

Sitting Bull

Leefde: circa 1831-1890
Stam: Hunkpapa Lakota

Stamhoofd Sitting Bull stond bekend om zijn moed en wijsheid. Hij verdedigde de levenswijze, de rechten en het land van zijn volk tegen de blanke kolonisten. Zijn standvastige verzet bij de Slag bij de Little Bighorn in 1876 vereeuwigde hem in de Amerikaanse geschiedenis.

Geronimo
© The U.S. National Archives

Geronimo

Leefde: circa 1829-1909
Stam: Chiricahua Apache

Het Apache-stamhoofd Geronimo was een dappere krijger die vocht tegen de blanke onderdrukking. Het opperhoofd was strategisch vaardig en voerde een guerrillaoorlog tegen zowel de Amerikaanse als Mexicaanse legers. Geronimo staat tegenwoordig symbool voor het indiaanse verzet.

Crazy Horse
© Public Domain

Crazy Horse

Leefde: circa 1840-1877
Stam: Oglala Lakota

Het krijgshoofd Crazy Horse was een militair genie en nam deel aan verschillende gevechten tussen de indianen en het Amerikaanse leger, waaronder de verdediging van het Black Hills-gebergte in South Dakota tegen de cavalerie die de lokale stammen wilde verbannen naar reservaten.

Red Cloud
© Beinecke Rare Book and Manuscript Library

Red Cloud

Leefde: 1822-1909
Stam: Oglala Lakota

Red Cloud is een van de weinige stamhoofden die een oorlog tegen het Amerikaanse leger heeft gewonnen. In 1868 dwong hij, na jaren van strijd, de Amerikanen een reeks forten in de beste jachtgebieden van de indianen te ontruimen. Hij was ook een bekwaam diplomaat die vrede sloot als het moest.