Man fiskar med spjut

Vervolgde volkeren van Amerika

Sinds de ontdekking van Amerika door Columbus worden de indianen ernstig bedreigd. In de loop der jaren moesten de oorspronkelijke Amerikanen vechten voor het behoud van hun cultuur en tradities.

Sinds de ontdekking van Amerika door Columbus worden de indianen ernstig bedreigd. In de loop der jaren moesten de oorspronkelijke Amerikanen vechten voor het behoud van hun cultuur en tradities.

Media drum. Farvelagt foto.