Boston Public Library
Britse Rijk

Hoeveel is het Britse Rijk gekrompen?

Geen continent zonder Brit – vanaf de 16e eeuw reisden kolonisten van de Britse Eilanden naar alle uithoeken van de wereld en stichtten het grootste rijk ooit.

Op het hoogtepunt van zijn glorie was het Britse Rijk het grootste rijk in de geschiedenis. Rond de Eerste Wereldoorlog strekte de reusachtige koloniale mogendheid zich uit over circa 25 procent van al het land op aarde – van Australië tot Canada en van Jamaica tot India.

De eerste stap naar deze status als wereldmacht werd al in de 12e eeuw gezet, toen de Engelsen Ierland veroverden. En vooral in de 16e eeuw en de eeuwen daarna ging het hard, toen ontdekkingsreizigers, handelaars en kolonisten uit de Britse Eilanden naar bijna alle uithoeken van de wereld trokken.

VIDEO – Bloei en verval van het Britse Rijk:

Circa een kwart van de wereld stond begin 20e eeuw onder Brits bewind.

Britten verzwakt door oorlog

In de jaren na de Tweede Wereldoorlog stortte het eens zo machtige rijk echter in. De eeuw daarvóór hadden sommige kolonies – waaronder Canada en Australië – onder Brits bewind zelfbestuur gekregen, en in de loop van de 20e eeuw begon er in de rest van de kolonies een nationalistische en separatistische wind te waaien.

Tegelijk was Groot-Brittannië door de oorlog zo verzwakt dat het land niet langer de middelen had om het koloniale rijk bijeen te houden. Tegen 1970 hadden dan ook vrijwel alle koloniën zich van Groot-Brittannië losgemaakt.

Vandaag de dag zijn de enige overblijfselen van het Britse Rijk een stel kleine eilanden, verspreid over de hele wereld – waaronder Bermuda en de Falklandeilanden.