Wellcome Images

Bier maakte China tot grootmacht

Uit nieuw onderzoek blijkt dat bierproductie een cruciale rol speelde toen China duizenden jaren geleden werd verenigd.

Archeologen en historici hebben lang geprobeerd te verklaren waarom China zich zo’n 4000 jaar terug tot een grootmacht ontwikkelde. Nu maakt een internationaal team van Chinese en Amerikaanse wetenschappers bekend dat bier de kiem legde voor de grootsheid van China.

Het brouwen van bier begon al 9000 jaar geleden in China, maar rond 4000 jaar geleden explodeerde de productie dankzij speciale biervaten, dakougang.

’Dakougang werden niet in elke nederzetting gemaakt, maar ze zijn wel gevonden in grote graven die aan de elite toebehoorden,’ zegt Li Liu, professor in de Chinese archeologie aan Stanford University.

Dakougang konden manshoog zijn en bevatten honderden liters bier.

© Gary Todd

Biermonopolie gaf macht

Volgens de onderzoekers gebruikte de elite de bierproductie als prestigeproject, dat hun macht en status in de samenleving versterkte:

’Personen die aan veel bier konden komen, waren in een betere positie om mee te dingen naar status en prestige in de gemeenschap,’ leggen ze uit in een artikel over de bierproductie.

Gaandeweg werden degenen die de productie van het gewilde bier in handen hadden, machtig genoeg om grote stukken land en belangrijke handelsroutes te controleren. De archeologen denken dat dit het beginpunt was van geleidelijke vereniging van China onder steeds machtigere personen.