Oude Grieken waren besmet met ebola

Uit nieuw onderzoek blijkt dat ebola veel ouder is dan we denken. Al in het oude Griekenland sloeg de ziekte toe: ruim een derde van de Atheense bevolking bezweek eraan.

Pestepidemie was waarschijnlijk ebola

Volgens nieuw onderzoek was niet de pest, maar ebola verantwoordelijk voor een epidemie in het oude Griekenland. Het werd uitgevoerd door hoogleraar medische geschiedenis Powel Kazanjian van de universiteit van Michigan in de VS. Hij keek naar eerdere uitbraken van ziekten en vergeleek ze met de huidige ebola-epidemie.

Symptomen wijzen op ebola

De uitbraak vond in 430 v.Chr. in Athene plaats, en teisterde de stad vijf jaar lang. Meer dan een derde van de Atheense bevolking kwam om. De Grieken hadden onder meer koorts en hoofdpijn, waren uitgeput en hadden hevige maagpijn vanwege overgeven.

Volgens de beroemde geschiedschrijver Thucydides, die de ziekte zelf overleefde, waren de besmette Grieken zo uitgedroogd dat ze zich in waterputten lieten vallen om hun dorst te lessen, en was de ziekte meestal dodelijk tussen dag zeven en dag negen.

'Dankzij de levendige beschrijving van Thucydides zijn artsen en historici van nu naar het verband tussen eerdere epidemieën en de ziekten van dit moment gaan kijken,' aldus Kazanjian in Live Science.

Na een vergelijking tussen de symptomen van huidige ebolapatiënten en de zieke Grieken in 430 v.Chr. komt Kazanjian tot de conclusie dat het om een en dezelfde ziekte gaat.

Bedienden namen ebola mee

Volgens Kazanjian lag de bron van de besmetting in Afrika, ten zuiden van Egypte, zoals ook nu het geval is. Daarom denkt Kazanjian dat de Afrikanen die naar Griekenland kwamen om als bedienden en boerenknechten te werken, ebola bij zich droegen.

De meeste experts denken dat het eerste geval van ebola zich in 1976 in Congo voordeed, maar er is DNA bij muizen en ratten aangetroffen dat erop duidt dat ebola al 20 miljoen jaar geleden voorkwam.

De huidige epidemie is de grootste uitbraak van ebola tot nu toe. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn meer dan 27.000 mensen besmet geraakt, van wie bijna 11.200 zijn overleden.