Georges Rochegrosse

Huurlingen vochten oorlogen van de oudheid uit

De geschiedschrijver Herodotus vertelde niet de hele waarheid over een van de grootste Griekse overwinningen uit de oudheid, blijkt uit nieuwe botvondsten.

De Griek Herodotus, die geldt als ’s werelds eerste echte geschiedschrijver, is door de mand gevallen: hij verfraaide de waarheid. In zijn grote werk Historiën beschreef hij de Slag bij Himera op Sicilië in 480 v.Chr. Herodotus vertelde hoe een coalitie van dappere Griekse koloniën op het eiland het invasieleger van Carthago versloeg.

Nu blijkt uit strontiumonderzoek dat twee op de drie doden helemaal geen Grieken waren. De onderzoekers van de universiteit van Georgia namen monsters van 51 gesneuvelde krijgers die na de Slag bij Himera een eervolle begrafenis hadden gekregen van de Grieken.

Uit het strontiumgehalte van hun gebit en botten maken de onderzoekers op dat ‘veel soldaten niet van Sicilië kwamen, en misschien zelfs niet uit het Middellandse Zeegebied,’ aldus hoofdonderzoeker Katherine Reinberger.

Vlak bij het slagveld bouwden de Grieken later de Tempel van Himera om de goden te danken voor de overwinning op Carthago. De ruïnes liggen 30 kilometer ten oosten van het huidige Palermo.

© GustavoMartinezFernandez

Propaganda roemt Grieken

Voor Herodotus en andere Griekse geschiedschrijvers was het belangrijk dat de Grieken als een apart volk naar voren kwamen. ‘De Grieken waren geobsedeerd door het Grieks-zijn,’ legt Reinberger uit.

Ze vonden het belangrijk dat overwinningen alleen aan Grieken werden toegeschreven, en niet aan de vele huurlingen van de legers in de oudheid.

Ook om andere redenen werd de rol van buitenlandse soldaten gebagatelliseerd. Huurlingen konden het recht op het Griekse staatsburgerschap verwerven, wat slecht viel bij de burgers van de Griekse stadstaten op Sicilië.