De staatsman Solon werd door de oude historici de vader van de Atheense democratie genoemd.

Hoe democratisch was de Atheense democratie?

Hoe fungeerde de democratie van de oude Grieken?

De democratie van Athene was niet democratisch in de moderne betekenis. Alleen vrije, volwassen mannelijke burgers hadden stemrecht. Vrouwen, buitenlanders en slaven hadden geen stem. Volgens wetenschappers betekent dit dat slechts 10% van de 300.000 inwoners mocht stemmen.

Toch was dat voor die tijd een buitengewoon groot aantal mensen met invloed op het politieke leven. Bovendien hadden de stemgerechtigden meer invloed dan burgers in moderne democratieën, want Athene had een directe democratie. Iedereen met stemrecht kon stemmen over wetsvoorstellen.

De historici uit de oudheid schrijven de oorsprong van de democratie van Athene toe aan de politicus Solon. Hij voerde in 594 v.Chr. een nieuwe grondwet in die de macht van de rijken inperkte en de armen meer rechten gaf. Maar pas in 508 v.Chr. gaf de edelman Clisthenes de Atheense democratie definitief vorm met gelijke rechten voor alle mannen.

De democratie van Athene duurde tot 31 v.Chr., toen de Romeinen het zelfbestuur van de stad ophieven.

Bekijk ook ...