Waar leefden de Egyptenaren van?

Wat voor soort werk deed de bevolking van het oude Egypte?

Het oude Egypte had niet alleen boeren en slaven. Er was een keur aan gespecialiseerde beroepen.

Net als alle samenlevingen vóór de industrialisatie bestond de Egyptische vooral uit boeren en vissers. Maar Egypte kende ook andere beroepen die in hun minder geavanceerde buurculturen niet bestonden.

De staat beschikte over een groot arsenaal van ambtenaren en schrijvers.

Zij inden belastingen en beheerden de staatskas.

Er waren veel geestelijken die allerlei speciale taken uitvoerden: astrologen keken naar de hemel en deden voorspellingen, en balsemers mummificeerden de lijken voor het hiernamaals.

De piramiden en andere indrukwekkende bouwwerken werden gebouwd door een klasse van bouwmeesters en ambachtslieden.

De rijke klassen werden op hun wenken bediend door vele dienaren en slaven.