Nieuw onderzoek: vulkaanuitbarstingen veroorzaakten val Egypte

Het is al lang bekend dat het onrustig was aan het eind van de Egyptische bloeitijd, en nu denken wetenschappers een van de oorzaken te hebben gevonden.

Een vulkaanuitbarsting was een van de oorzaken van de val van Egypte.

Wanneer een vulkaan uitbarst, worden er grote hoeveelheden as en zwavel de lucht in geslingerd. Dat kan tot een daling van de temperatuur en de neerslag leiden – niet alleen rond de vulkaan zelf, maar in de hele wereld.

Nu concludeert een studie dat dit verschijnsel fatale gevolgen had voor Egypte. Vulkaanuitbarstingen elders op de wereld leidden tot de val van het eens zo machtige rijk.

Onlusten zwollen aan

Voor de Egyptenaren, die afhankelijk waren van de jaarlijkse stijging van het waterpeil van de Nijl, was het van groot belang dat de rivier elk jaar buiten haar oevers trad door regens en de moesson.

Maar volgens de onderzoekers die de nieuwe studie uitvoerden, werd de wereld in de tien jaar voordat Egypte deel ging uitmaken van het Romeinse Rijk opgeschud door wel drie vulkaanuitbarstingen.

‘Er brak paniek uit in Egypte toen de inwoners beseften dat er niet genoeg water in de Nijl zat. Ze waren bang voor een hongersnood. Vanwege deze angst werd de onrust die al broeide vermoedelijk aangewakkerd,’ aldus Joseph Manning, historicus aan Yale University en een van de betrokken wetenschappers.

Verband tussen uitbarsting en waterpeil

De onderzoekers vergeleken boorkernen uit Groenland en de Zuidpool met gegevens van de Nilometer in Caïro, die het waterpeil van 622 tot 1902 mat, en papyrusrollen die reppen van opstanden en waterschaarste in het oude Egypte.

Er bleek een duidelijk verband tussen vulkaanuitbarstingen en een lagere waterstand in de Nijl. Acht van de tien grote Egyptische opstanden vonden binnen twee jaar na een vulkaanuitbarsting plaats.