Corbis
Egyptische goden

Egyptische goden: Dit zijn de belangrijkste

Osiris, Anubis, Isis – de namen van de Egyptische goden ken je misschien wel, maar waar staan ze eigenlijk voor? Dit is een overzicht van de belangrijkste Egyptische goden.

De Egyptenaren aanbaden meer dan 2000 goden. Sommige veranderden in de loop van de geschiedenis van naam of smolten samen, maar het ontzag voor hen bleef groot.

Voor de Egyptenaren was de natuur heilig, en daarom hadden veel van hun goden dierlijke trekken, zoals een dierenhoofd. De mensen offerden aan de goden.

Sommige goden waren familie van elkaar. Zo zijn er voorbeelden van broers en zussen die met elkaar trouwden. Zulke huwelijken werden als het meest verheven gezien.

Overzicht: De belangrijkste Egyptische goden

Ra

(Vader van Sechmet)

De zonnegod Ra smolt rond 1200 v.Chr. samen met Amon, de god van Thebe, en werd de koning der goden: Amon-Ra.

God van de zon en de schepping van de aarde.

Taken: De wereld in balans houden en de zon doen schijnen.

Straf: Met zijn zonneschijf kon hij de akkers verschroeien.

Algemeen: Ra was de belangrijkste god van Egypte. Hij was een incarnatie van de zon, heerste over de andere goden en hield de kosmos in balans. De farao was zijn zoon.

De Egyptische god Ra
© Shutterstock

Anubis

(Zoon van Osiris en Seths vrouw Nepthythis)

God van de zielen en de doden.

Taken: Zorgen voor een goede balseming en eeuwig leven.

Straf: Hij kon het balsemen van een dode verpesten, zodat de ziel op aarde bleef.

Algemeen: De god had de kop van een jakhals omdat dit dier vaak rondspookte op begraafplaatsen.

De Egyptische god Anubis

Anubis

© Shutterstock

Osiris

(Getrouwd met Isis)

God van de onderwereld en opstanding.

Taak: De rituelen na een overlijden in goede banen leiden.

Straf: Hij kon een overledene het eeuwige leven ontzeggen als deze zich niet goed gedragen had.

Algemeen: Osiris droeg een lijkwade, maar ook een dorsvlegel en een herdersstaf als symbolen van vruchtbaarheid en wederopstanding.

Het verhaal van Osiris is de belangrijkste mythe binnen de Egyptische godenwereld. Osiris is een kind van de aardegod Geb, net als zijn vrouw (en zus) Isis.

Als Osiris zijn vader is opgevolgd, wordt Osiris’ broer Seth overmand door jaloezie. Hij haalt Osiris over om in een kist te kruipen, legt het deksel erop en giet er lood over.

Isis vindt de kist en neemt deze mee naar huis. Met haar zus Nephthys (die met haar eigen broer Seth is getrouwd) weet ze Osiris zozeer tot leven te brengen dat hij zijn vrouw zwanger kan maken. Daaruit wordt Horus geboren.

Later vindt Seth de kist met Osiris terug en hakt hij diens lichaam in 14 (in sommige versies 42) stukken, die over heel Egypte worden verspreid.

© Shutterstock

Horus

(Zoon van Osiris en Isis)

God van de farao en de moedigen.

Taken: Bescherming en rechtvaardigheid.

Straf: Als de farao Horus niet eerde, werd Egypte in het verderf gestort.

Algemeen: De valkgod was de god van de farao en droeg de dubbele kroon van het rijk. Hij streed tegen het kwade en beschermde de zwaksten.

De Egyptische god Horus

Horus

© Shutterstock

Isis

(Achterkleindochter van Ra, getrouwd met Osiris)

Godin van levenskracht en moederschap.

Taak: Moeders helpen met hun kinderen.

Straf: Als ze niet geëerd werd, zaaide ze tweespalt in huwelijken en families.

Algemeen: Ongelukkige vrouwen konden altijd tot de goede Isis bidden. De godin stond symbool voor vrede, levenskracht en vruchtbaarheid. Ze kon het leven van mensen vormen.

De Egyptische godin Isis

Isis

© Shutterstock

Seth

(Broer van Osiris)

God van chaos en storm.

Taken: Zorgen voor zeges en goede seks.

Straf: Dood, oorlog en hevige stormen.

Algemeen: Seth bracht chaos, maar was ook een oorlogsgod die je aan de overwinning kon helpen. Vanwege zijn temperament was Seth ook de god van de liefde en seksuele betrekkingen.

De Egyptische god Seth

Seth

© Shutterstock

Sechmet

(Ra’s dochter, Ptahs vrouw)

Godin van oorlog en verwoesting.

Taak: Genezen van ziekte en slangenbeten.

Straf: Ziekte en slangenbeten.

Algemeen: Deze godin liet slangen bijten, maar genas de wond weer als ze offergaven kreeg. Ze was daarnaast een handlanger van Ra en brandde steden plat op zijn bevel.

De Egyptische godin Sechmet

Sechmet

© Shutterstock

Ptah

(Getrouwd met Sechmet)

God van schepping en ambachten.

Taken: Zorgen voor orde en goed werk.

Straf: Hij liet gebouwen instorten als hij boos was.

Algemeen: Anders dan zijn driftige vrouw, de leeuwengodin Sechmet, stond Ptah voor rust, orde en moraal. Hij zorgde voor stabiliteit en zijn staf was volgens egyptologen een symbool van de ruggengraat.

De Egyptische god Ptah

Ptah

© Shutterstock

De vruchtbaarheidsgoden

Bastet

Bastet is de godin van de liefde en de vreugde. Ze is een van de zachtaardigste, vriendelijkste Egyptische goden.

Bastet wordt afgebeeld als een vrouwenfiguur met een kattenhoofd. Ze staat voor vruchtbaarheid, erotiek en bescherming bij zwangerschap en geboorte.

De Egyptische godin Bastet
© AKG

Geb

Geb is de god van de aarde. Hij geeft de aarde vruchtbaarheid en de mens het vermogen om planten te telen.

Geb zorgt ervoor dat de doden rechtvaardig worden behandeld in het hiernamaals. Hij heeft de gedaante van een mens, draagt een kroon en wordt vaak vergezeld door zijn dier, de gans.

De Egyptische god Geb

Geb

© AKG

Hathor

Hathor is een van de moedergodinnen. Ze is ook de godin van de liefde, levensvreugde, zang, dans en muziek. Ze symboliseert vrouwelijke seksualiteit en zorgzaamheid.

Hathor wordt vaak afgebeeld als een mens met een koeienhoofd of als een vrouw met koeienhoorns.

De Egyptische godin Hathor

Hathor

© AKG

Andere belangrijke Egyptische goden

Thoth

Thoth is de god van de maan en de wijsheid. Hij beheerst de kalender en is de beschermgod van bibliotheken. Thoth wordt onder andere afgebeeld met een ibishoofd of als baviaan.

De Egyptische god Thoth

Thoth

© Corbis

Neith

Neith is de godin van oorlog en wapens. Ze is de moeder van de zonnegod Ra. Neith wordt doorgaans afgebeeld als een mens met pijl-en-boog.

De Egyptische godin Neith
© AKG

Nephthys

Nephthys is getrouwd met Seth. Ze is de godin van de dood en de onderwereld, met een bijbaan als godin van de geboorte. Nephthys wordt meestal als een mens afgebeeld.

De Egyptische godin Nephthys

Nephthys

© AKG