Kamila Braulińska - Warsaw Mummy Project/University of Warsaw

Eerste zwangere mummie was helemaal niet zwanger

Er is twijfel ontstaan over het sensationele verhaal van de eerste zwangere mummie ter wereld. Maar de onderzoekers hebben wel een andere bijzondere ontdekking gedaan.

Toen onderzoekers in 2021 vertelden dat ze de eerste zwangere mummie ter wereld hadden ontdekt, was dat wereldwijd opzienbarend nieuws.

Een wetenschappelijk artikel zaait twijfel over de vraag of de mummie echt wel zwanger was.

De onderzoekers beweren dat wat experts in eerste instantie aanzagen voor een foetus, in feite bundeltjes balsemmateriaal waren.

De mummie is onderwerp van felle discussie onder onderzoekers aan de universiteit van Warschau in Polen, die nu in twee kampen zijn verdeeld.

De mummie van de 2100 jaar oude priesteres bevindt zich al sinds 1826 in Warschau in Polen.

© Kamila Braulińska - Warsaw Mummy Project/University of Warsaw

In het kamp dat denkt dat de overleden priesteres zwanger was, zit onder anderen Wojciech Ejsmond, een van de leiders van het Warsaw Mummy Project.

Hij zegt dat het nieuwe onderzoek zonder enige vorm van autorisatie is uitgevoerd en is van plan om Kamila Braulińska, coauteur van het artikel en archeoloog aan de universiteit van Warschau, aan te klagen.

HISTORIA volgt de zaak op de voet.

Onderzoekers: Mummie had waarschijnlijk kanker

Tegelijk met de ontdekking dat de mummie toch niet zwanger was, verkregen de onderzoekers nog meer nieuwe informatie.

Nauwkeuriger onderzoek van de schedel wees namelijk uit dat de mummie waarschijnlijk leed aan neus-keelholtekanker.

De onderzoekers hopen nu dat de vondst van het 2000 jaar oude slachtoffer kan bijdragen aan onderzoek naar kanker door de ontwikkeling van de kanker in de mummie te bestuderen.