De oude Desperate Housewives wilden zilver en graan

Als Egyptische dames trouwden, waren ze niet uit op liefde en eeuwige trouw, maar op harde contanten. Dat blijkt uit een bijna 2500 jaar oud huwelijkscontract.

Egyptische vrouwen konden goed onderhandelen

Als Egyptische vrouwen gingen trouwen, stelden ze harde financiële eisen aan hun aanstaande. Een 2,4 meter lange schriftrol die op de universiteit van Chicago hangt laat zien dat Egyptische dames van inkomsten verzekerd wilden zijn als hun huwelijk op de klippen liep.

Het 2480 jaar oude document staat bol van de eisen aan de echtgenoot. Zo vermeldt het dat de vrouw zilverstukken en '36 zakken graan per jaar voor de rest van haar leven' zou krijgen, aldus de egyptologe Emily Teeter van de universiteit van Chicago tegen de site Atlas Obscura.

Zo kon een vrouw ervoor zorgen dat ze genoeg geld en eten had, en niet afhankelijk was van een man.

Huwelijkscontract was waardevol

Het opstellen van het meterslange juridische document kostte de vrouw 30 zilverstukken, maar in ruil voor die investering werden er keiharde afspraken gemaakt.

De egyptologe Janet H. Johnson vertelt dat de huwelijkscontracten vaak in het voordeel van de vrouw uitvielen, want de overeenkomst bood haar zo'n mate van financiële veiligheid dat ze zonder haar man kon leven.

Bij het opstellen van het contract stelde de vrouw (of man) haar (of zijn) eisen in aanwezigheid van getuigen. Een schrijver legde ze vast en vertaalde ze in juridisch jargon. Vervolgens keurde de tegenpartij het contract goed, of niet. Als het geaccepteerd was, was het contract bindend.

Vrouwen waren gelijkwaardig

'De meeste mensen weten niet dat vrouwen in het oude Egypte dezelfde rechten hadden als mannen,' aldus egyptologe Emily Teeter. Ongeacht haar maatschappelijke status kon een vrouw een huwelijkscontract sluiten, haar man aanklagen of zich laten scheiden.

Mannen lieten zich overhalen

In een ander huwelijkscontract, uit de Egyptische plaats Assioet, heeft een man een lijst van de bezittingen die zijn vrouw inbracht in het huwelijk opgesomd. Hij belooft dat hij haar de waarde ervan zal terugbetalen in geval van scheiding.

Volgens Janet H. Johnson toont het document aan dat vrouwen prima konden onderhandelen.

'We denken dat de vrouw en haar familie de man onder zware druk gezet hebben om zo'n contract te sluiten.'