1 april: Egypte beïnvloedde Griekse verkiezingen

In de VS wordt volop gespeculeerd over de presidentsverkiezingen van 2016, die Rusland onder meer via Facebook zou hebben beïnvloed. Een oeroude strategie, zo blijkt uit hiërogliefen die onlangs zijn ontcijferd.

Het kostte de egyptologen jaren om de hiërogliefen bij elkaar te puzzelen en de tekst te ontcijferen.

© Shutterstock

1 APRIL: Uit hiërogliefen in een Egyptische grafkamer blijkt dat ook in de oudheid verkiezingen soms van buitenaf werden beïnvloed. De tekst werd onlangs door egyptologen ontcijferd.

De hiërogliefen zijn aangetroffen in het graf van de rijke Egyptenaar Rotcodnips, die rond 500 v.Chr. leefde. Ze vormen een bekentenis, waarin Rotcodnips zijn daden postuum opbiecht.

Atheense verkiezingen gemanipuleerd

De Griekse stadstaat Athene was de eerste democratie ter wereld. De rijke, mannelijke inwoners kozen een bestuur, dat een jaar lang regeerde.

Uit de hiëroglyfen blijkt dat Rotcodnips Griekenland wilde destabiliseren door de Atheners ertoe aan te zetten onbekwame bestuurders te kiezen. Hij deed dat onder meer door omroepers valse berichten te laten verspreiden.

Zo bracht hij het nieuws in omloop dat Aegidius van Toidi, die zich kandidaat had gesteld voor het stadsbestuur, een sluw plan had om af te rekenen met aartsvijand Sparta. In werkelijkheid wilde Aegidius de belastingen verlagen en de uitgaven van het stadsbestuur verhogen.

Rotcodnips hoopte dat Aegidius de verkiezingen zou winnen dankzij het positieve nieuws. Met hem aan het roer zou de Atheense staatskas snel leeg raken.

Door de beïnvloeding hoopte Egypte ten koste van Griekenland zijn aandeel in de handel rond de Middellandse Zee te vergroten.

Beïnvloeding werkte averechts

En hoewel de opzet van de Egyptenaar slaagde, mislukte zijn plan. Aegidius van Toidi werd gekozen, maar ontpopte zich als een wijs en rechtvaardig heerser, die bovendien Sparta een pijnlijke nederlaag wist toe te brengen.

Hoe het precies afliep met Rotcodnips is nog niet bekend. Uit de bekentenis op de muur van zijn graf leiden de egyptologen af dat zijn bedrog vermoedelijk tijdens zijn leven niet is uitgekomen. Ze hopen in andere bronnen teksten over hem aan te treffen, zodat meer duidelijk zal worden over zijn leven.