Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

Amerikaanse presidenten: alle presidenten op een rij

In 1789 werd de eerste Amerikaanse president benoemd, namelijk George Washington. Sindsdien heeft er in het Witte Huis een groot aantal machtige mannen gewoond die allemaal de taak van Amerika's president op zich hebben genomen.

© Yale University Art Gallery

George Washington

1789-1797

Partij: Partijloos

In 1775 kwamen de Noord-Amerikaanse koloniën in opstand tegen het monopolie dat de Britten op de invoerrechten en handel hadden.

Dit leidde tot de Noord-Amerikaanse vrijheidsstrijd. Het jaar daarop, op 4 juli 1776, ondertekenden afgevaardigden uit de 13 koloniën de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring.

Ondanks het feit dat de opstandelingen qua aantal in de minderheid waren, leden de Britten zware nederlagen en in 1783 erkende Groot-Brittannië de onafhankelijkheid van de 13 koloniën. De staten sloten zich bij elkaar aan in een los georganiseerde unie en in 1789 kreeg deze Amerikaanse unie zijn eerste president, namelijk George Washington.

Bekendst vanwege: George Washington was en bleef het ideaal voor alle Amerikaanse presidenten die na hem kwamen.

 • John Adams

  1797-1801

  Partij: Federalisten

  Bekendst vanwege: Adams richtte een ministerie van Marine op en staat daarom bekend als de vader van de Amerikaanse marine.

 • Thomas Jefferson

  1801-1809

  Partij: De Democratisch-Republikeinse Partij

  Bekendst vanwege: Hij kocht de Franse koloniën ten westen van de rivier de Mississippi en verdubbelde op die manier het landoppervlak van de VS.

  Jefferson was een van de grootste hervormers en denkers in de geschiedenis van de VS.

  Hij was de belangrijkste figuur achter de Amerikaanse Onafhankelijksverklaring en belichaamde de ideale, beschaafde man uit de Verlichting. Daarnaast was hij uitvinder, agrariër, musicus en wetenschapper.

  Jeffersons­ideeën over de rechten van het individu waren bepalend voor de jonge natie en werden overgenomen door de rest van de wereld.

 • James Madison

  1809-1817

  Partij: De Democratisch-Republikeinse Partij

  Bekendst vanwege: Madison voerde oorlog tegen de Britten, omdat zij het handelsverkeer van Amerika met het Frankrijk van Napoleon dwarsboomden.

 • James Monroe

  1817-1825

  Partij: De Democratisch-Republikeinse Partij

  Bekendst vanwege: De Monroedoctrine, die vaststelde dat de VS geen inmenging van Europa in Amerikaanse aangelegenheden accepteerde.

 • John Quincy Adams 

  1825-1829

  Partij: De Democratisch-Republikeinse Partij

  Bekendst vanwege: Adams lanceerde een ambitieus plan om de wegen, scholen en het bankwezen van de VS te verbeteren.

© whitehousehistory.org

Andrew Jackson

1829-1837

Partij: Democraten

Jackson werd de eerste door het volk gekozen president. Voor die tijd had het Congres kandidaten voor deze post benoemd.

Hij was een kolonist die maar kort op school had gezeten en de gegoede burgerij zag hem daarom voor een boerenpummel aan. Het volk beschouwde hem als één van hen.

Bekendst vanwege: Jackson deporteerde 125.000 indianen. Duizenden van hen kwamen om tijdens de reis naar het westen.

 • Martin Van Buren 

  1837-1841

  Partij: Democraten

  Bekendst vanwege: Hij probeerde de VS in 1837 door een hevige economische crisis te loodsen, maar in plaats daarvan nam de inflatie toe.

 • William Henry Harrison

  1841

  Partij: Whig-partij

  Bekendst vanwege: Harrison overleed een maand na zijn benoeming aan een longontsteking. Deze ziekte was te wijten aan zijn ijdelheid.

  Hij werd geïnstalleerd op een koude voorjaarsdag in maart, maar droeg geen hoed en jas – en hield een twee uur lange toespraak om te laten zien hoe intelligent hij was.

 • John Tyler

  1841-1845

  Partij: Whig-partij

  Bekendst vanwege: Hij was vicepresident toen Harrison overleed en werd daardoor de eerste niet-gekozen president van de VS. Hij annexeerde in 1845 de staat Texas.

 • James Knox Polk

  1845-1849

  Partij: Democraten

  Bekendst vanwege: Onder president Polk maakte de VS een ongeëvenaarde groei door.

  De enorme staat Oregon werd na lange onderhandelingen door Engeland aan de VS overgedragen.

  De Unie nam Texas in haar gelederen op, wat leidde tot de oorlog met Mexico. Tijdens deze oorlog veroverde de VS de staten Californië, New Mexico en Arizona.

 • Zachary Taylor

  1849-1850

  Partij: Whig-partij

  Bekendst vanwege: Zachary Taylor voorkwam dat er een burgeroorlog uitbrak tussen de slavenhoudende staten in het zuiden en de noordelijke staten die geen slaven hielden.

 • Millard Fillmore

  1850-1853

  Partij: Whig-partij

  Bekendst vanwege: Fillmore stuurde de marine naar Japan en stelde dat land open voor handel met het Westen, met behulp van de zogeheten stormramdiplomatie.

 • Franklin Pierce

  1853-1857

  Partij: Democraten

  Bekendst vanwege: Steunde een wet die de slavernij in Kansas en Nebraska toestond, waardoor er bloedige conflicten in deze staten uitbraken.

 • James Buchanan

  1857-1861

  Partij: Democraten

  Bekendst vanwege: Weigerde om oorlog te voeren tegen de Zuidelijke Staten, die zich tijdens het laatste gedeelte van zijn regeertijd los hadden gemaakt uit de unie.

Lincoln was president van 1861-1865 en de belangrijkste persoon in de strijd tegen de slavernij. Toen hij werd gekozen, vreesden de Zuidelijke Staten dat de slavernij zou worden afgeschaft.

Abraham Lincoln

1861-1865

Partij: Republikeinen en later National Union Party

Bekendst vanwege: Lincoln was de belangrijkste figuur in de strijd tegen de slavernij. Toen hij president werd, vreesden de Zuidelijke Staten dat hij de slavernij zou afschaffen.

Zij reageerden hierop door de Unie te verlaten. Dit vormde de aanleiding voor de Amerikaanse Burgeroorlog, die de natie fundamenteel veranderde van een los georganiseerde unie in de Verenigde Staten van Amerika.

Maar niet iedereen was het met deze ontwikkeling eens. Toen Lincoln een theatervoorstelling bijwoonde, trok een van de acteurs een pistool en schoot hem dood.

 • Andrew Johnson

  1865-1869

  Partij: Democraten en National Union Party

  Bekendst vanwege: Nadat Lincoln was vermoord, nam vicepresident Johnson het presidentschap over. Hij kocht de staat Alaska van Rusland.

 • Ulysses Simpson Grant

  1869-1877

  Partij: Republikeinen

  Bekendst vanwege: Ging door met het proces om de overwonnen Zuidelijke Staten na de burgeroorlog weer bij de VS in te lijven.

 • Rutherford Birchard Hayes

  1877-1881

  Partij: Republikeinen

  Bekendst vanwege: Hayes maakte een einde aan het machtsmisbruik van de partijen. Voor die tijd kon de winnende partij haar aanhangers altijd belonen met banen bij de overheid.

 • James Abraham Garfield

  1881

  Partij: Republikeinen

  Bekendst vanwege: Garfield had pas een paar nieuwe wetten aangenomen toen er een aanslag op hem werd gepleegd. Hij overleed zes maanden nadat hij president was geworden.

 • Chester Alan Arthur

  1881-1885

  Partij: Republikeinen

  Bekendst vanwege: Chester Arthur ging verder met de reorganisaties van Hayes voor betere arbeidsomstandigheden van mensen die bij de overheid werkten.

 • Grover Cleveland

  1885-1889

  Partij: Democraten

  Bekendst vanwege: Om te voorkomen dat de overheidsuitgaven stegen, bracht Cleveland maar liefst 584 keer zijn veto uit. Dit is een record in de Amerikaanse geschiedenis.

 • Benjamin Harrison

  1889-1893

  Partij: Republikeinen

  Bekendst vanwege: Harrison beperkte de mogelijkheden van grote bedrijven om te fuseren en daardoor de prijzen op te drijven.

 • Grover Cleveland

  1893-1897

  Partij: Democraten

  Bekendst vanwege: Tijdens de tweede ambtstermijn van president Cleveland was de werkloosheid in de VS torenhoog en gingen er 500 banken over de kop.

 • William McKinley

  1897-1901

  Partij: Republikeinen

  Bekendst vanwege: De VS voerde in 1898 kortstondig oorlog met Spanje. De Amerikanen veroverden hierbij de Filipijnen en Puerto Rico en werden een grootmacht.

© Goodfreephotos

Theodore Roosevelt

1901-1909

Partij: Republikeinen

Bekendst vanwege: Theodore Roosevelt was de drijvende kracht achter de aanleg van het Panamakanaal.

‘Teddy’ Roosevelt had zo’n brede steun in de bevolking dat hij het hele congres achter zich had. Hij maakte hiervan gebruik om het machtsmisbruik van de zware industrie te bestrijden en de leefomstandigheden van de bevolking te verbeteren.

Qua buitenlandse politiek introduceerde hij de imperialistische koers die de VS de rest van de eeuw bleef volgen.

 • William Howard Taft

  1909-1913

  Partij: Republikeinen

  Bekendst vanwege: Taft wijzigde de wet, zodat senatoren nu direct door de bevolking werden gekozen en niet via de wetgevende vergaderingen.

 • Woodrow Wilson 

  1913-1921

  Partij: Democraten

  Bekendst vanwege: De ambtsperiode van Wilson stond in het teken van de Eerste Wereldoorlog.

  Het was zijn belangrijkste taak om ervoor te zorgen dat er een rechtvaardige vrede tot stand kwam, gebaseerd op de ‘Veertien Punten’ (o.a. vrijhandel, ontwapening en de oprichting van de Volkenbond, de voorloper van de VN).

  Maar tijdens de vredesonderhandelingen in 1919 verwaterden de ‘Veertien Punten’ en het Congres stemde ertegen dat de VS lid werd van de Volkenbond.

 • Warren Gamaliel Harding

  1921-1923

  Partij: Republikeinen

  Bekendst vanwege: Harding overleed midden in zijn ambtstermijn en wordt alleen herinnerd om zijn corruptie en vriendendiensten.

  Harding legde sterk de nadruk op moraal en religie, maar kort na zijn overlijden kreeg dit keurige beeld van hem een behoorlijke knauw.

  Het kwam aan het licht dat hij een enorme rokkenjager was geweest en beslist niet vies van een borrel. Zijn politieke zaken werden vaak bij een potje poker geregeld.

 • Calvin Coolidge

  1923-1929

  Partij: Republikeinen

  Bekendst vanwege: Coolidge was een ultraliberaal in zijn economische politiek en gaf de krachten ven de markt vrij spel.

 • Herbert Clark Hoover

  1929-1933

  Partij: Republikeinen

  Bekendst vanwege: Toen de Grote Depressie uitbrak, weigerde Hoover om in te grijpen en de armoede te bestrijden.

© FDR Presidential Library & Museum

Franklin Delano Roosevelt

1933-1945

Partij: Democraten

Bekendst vanwege: De langstzittende president van de VS bedwong de economische crisis door enorme sommen geld in de bouw te steken.

Roosevelt nam het presidentschap over op het moment dat de Grote Depressie op zijn hoogtepunt was. Hij was van mening dat overheidsinterventie de enige manier was om uit deze crisis te komen en implementeerde de ‘New Deal’, die sociale en economische hervormingen en openbare werken omvatte.

 • Harry S. Truman

  1945-1953

  Partij: Democraten

  Bekendst vanwege: Kort voor het eind van de Tweede Wereldoorlog gaf Truman het bevel om de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki te gooien.

 • Dwight David Eisenhower

  1953-1961

  Partij: Republikeinen

  Bekendst vanwege: Eisenhower bouwde moderne snelwegen en bedreigde China met de atoombom om de oorlog in Korea te beëindigen.

© NASA

John Fitzgerald Kennedy

1961-1963

Partij: Democraten

Bekendst vanwege: John F. Kennedy voorkwam op het nippertje een Derde Wereldoorlog, toen de Sovjet-Unie bezig was met het opstellen van atoomraketten op Cuba.

 • Lyndon Baines Johnson

  1963-1969

  Partij: Democraten

  Bekendst vanwege: Johnson stuurde Amerikaanse troepen naar Vietnam, met als gevolg dat deze oorlog lang en bloedig werd.

 • Richard Milhous Nixon

  1969-1974

  Partij: Republikeinen

  Bekendst vanwege: Kort nadat hij was herkozen, moest Nixon aftreden vanwege het Watergateschandaal.

  De handlangers van de president hadden het verkiezingshoofdkwartier van de Democraten afgeluisterd.

 • Gerald Rudolph Ford

  1974-1977

  Partij: Republikeinen

  Bekendst vanwege: Ford verleende gratie aan zijn voorganger Nixon, zodat hij niet aansprakelijk kon worden gesteld voor het Watergateschandaal.

 • James Earl (Jimmy) Carter

  1977-1981

  Partij: Democraten

  Bekendst vanwege: Carter kreeg het met de Camp David-overeenkomst voor elkaar dat Israël en Egypte vrede sloten.

© National Archives

Ronald Wilson Reagan

1981-1989

Partij: Republikeinen

Bekendst vanwege: Door hevig te bewapenen, dwong Reagan de Sovjet-Unie tot onderhandelingen. Door de INF-overeenkomst uit 1987 werden 2700 atoomwapens vernietigd.

 • George Herbert Walker Bush

  1989-1993

  Partij: Republikeinen

  Bekendst vanwege: Bush senior stond tijdens de Eerste Golfoorlog tegen de Iraakse dictator Saddam Hoessein aan het roer.

 • William Jefferson (Bill) Clinton

  1993-2001

  Partij: Democraten

  Bekendst vanwege: Clinton zorgde ervoor dat de werkloosheid en het staatstekort omlaaggingen, maar wordt vooral herinnerd om zijn affaire met Monica Lewinsky.

 • George Walker Bush Jr.

  2001-2009

  Parti: Republikeinen

  Bekendst vanwege: Bush junior startte de ‘oorlog tegen terrorisme’ (War on Terror) na de aanslag op het World Trade Center in New York op 11 september 2001.

 • Barack Obama

  2009-2017

  Partij: Democraten

  Bekendst vanwege: Obama introduceerde de eerste openbare ziektekostenverzekering voor alle Amerikanen, zodat de huisarts en het ziekenhuis eindelijk toegankelijk zouden zijn voor 32 miljoen armen.

Lees ook:

Geschiedenis van Amerika

Wie vermoordde John F. Kennedy?

2 minuten
Geschiedenis van Amerika

Martin Luther King was de eerste die knielde uit protest

3 minuten
Politiek

Daarom is Super Tuesday doorslaggevend

3 minuten

Log in

Ongeldig e-mailadres
Wachtwoord vereist
Toon Verberg

Al abonnee? Heb je al een abonnement op ons tijdschrift? Klik hier

Nieuwe gebruiker? Krijg nu toegang!

Reset wachtwoord

Geef je mailadres op, dan krijg je een e-mail met aanwijzingen voor het resetten van je wachtwoord.
Ongeldig e-mailadres

Voer je wachtwoord in

We hebben een mail met een wachtwoord gestuurd naar

Nieuw wachtwoord

Enter a password with at least 6 characters.

Wachtwoord vereist
Toon Verberg