Onderzoekers denken dat dit schip van farao Den was, die Egypte veel voorspoed bracht.

Unieke faraoboot ligt in Egyptische woestijn

Egypte: Franse archeologen hebben de resten van een zeer goed bewaarde oud-Egyptische boot gevonden.

26 november 2012

In de buurt van Caïro hebben archeologen uit Frankrijk de overblijfselen van een oud-Egyptische boot in de woestijn gevonden. Deze zou uit de eerste dynastie van het oude Egypte (circa 2975-2935 v.Chr.) stammen en is de best bewaarde boot uit de oudheid die archeologen ooit hebben aangetroffen.

De boot werd ontdekt op de archeologische site Abu Roash en is zo’n 6 meter lang en 1,5 meter breed.

Het vaartuig was een rituele boot die in de buurt van de gestorven farao werd begraven. Zo kon de ziel van de koning naar de hemel varen, waar de zonnegod Ra wachtte. Het is de vraag of de doden in deze zogeheten zonneboten naar het graf werden gevaren. Een in 1954 gevonden soortgelijke zonneboot vertoont in elk geval wel vaarsporen.

Het vaartuig wordt nu klaargemaakt om in 2013 te worden tentoongesteld.

Bekijk ook ...